Stráženský potěr

Nedílnou součástí dovedností a znalostí člena je tzv. místopis. Tato dovednost plyne ze znalosti terénu a míst, do kterých se členové HS během služby dostávají a musí vyhodnocovat jejich nebezpečnost a potenciál. Ke znalosti místopisu nestačí pouze mapa, ale je třeba hory poznat osobně a vyzkoušet tak podmínky, ve kterých se během služby může člen ocitnout.

Na jednu takovou poznávací cestu se nedávno vydali i naši malí kamarádi Jonáš a Táda v doprovodu svých ručitelů.

Kluci si nezadali s ničím menším než je Sněžka.

Jízda na skůtru

Mezi zákadní dovednosti člena HS patří jízda na skůtru. Metodik jízdy Martin Messner poskytuje pro tyto účely speciální výcvikový stroj SKI-DOO Mini Z. Na fotografii Toušek ml. zatím s drobným respektem k rychlosti jízdy...